Máte dotaz týkající se Vašeho zdraví, léků či kosmetiky? Zeptejte se nás zde.

Škodí zubní plomby našemu zdraví?amalgámová plomby

Jsou materiály, které se používají k výrobě dnešních plomb bezpečné? Odpověď na tuto otázku by měla být důležitá (téměř) pro každého z nás, protože až 80 % dospělých má nejméně jeden zub zaplombovaný. Objevují se spekulace o tom, že zubní výplně mohou způsobovat různá chronická onemocnění či jiné zdravotní problémy. Alternativní medicína si nejvíc bere na paškál amalgámové plomby, ale ani bílé plomby nejsou úplně neškodné.

Technologie spravování ulomených či zkažených zubů má dlouhou historii. V pravěku a starověku se k tomuto účelu používaly různé vosky, úlomky korálů či korek nebo dokonce cement a textil. Tento typ výplní byl však spíše jen provizorní, dlouho nevydržel a brzo vypadl. V průběhu 18. století začaly zubaři používat kovové zubní výplně. Jako materiál pro jejich výrobu sloužily zlaté nebo cínové folie. Ty však byly dost nákladné, chudší vrstva obyvatel si je tím pádem nemohla dovolit, navíc jejich odolnost pořád nebyla dobrá. Jako nejodolnější se nakonec ukázaly výplně ze směsi stříbra a rtuti. Tekutá rtuť smíchaná se stříbrem snáze vyplňovala ulomené či vyražené části zubů a potom ztuhla. Takto vznikly amalgámové plomby v téměř stejné podobě, jako je známe dnes – tedy ve formě slitiny rtuti s dalším kovem.

Proč jsou amalgámové plomby potenciální hrozbou?

Amalgámové plomby jsou potenciální hrozbou pro náš organismus právě kvůli obsažené rtuti, ta je totiž prudce jedovatá. Je tedy možné mít zuby vyspravené amalgámovými plombami bez jakýchkoliv následků? Výzkumy, které porovnávaly pacienty s amalgámovými výplněmi a pacienty bez těchto výplní, naměřily vyšší obsah rtuti v krvi u lidí s amalgámovými plombami. Podobný test zase prováděl rozbor složení slin a byl prokázán vztah mezi počtem amalgámových plomb a hladinou rtuti ve slinách. V obou případech byl zjištěný obsah rtuti ještě v hranici „zdravotní nezávadnosti“.

Problémem však může být i příjem menšího množství rtuti. Rtuť se totiž stejně jako ostatní těžké kovy v našem těle ukládá. Rtuť se navíc do organismu může dostat i ze znečištěného ovzduší, vody či potravin. Za léta našeho života se postupně hromadí a může způsobovat značné zdravotní potíže. Vleklá otrava amalgámem pak může o sobě dávat vědět bolestmi hlavy, žaludku, zvýšenou podrážděností, slabou imunitou a podobně. Tyto projevy jsou však bohužel poměrně časté a snadno zaměnitelné s příznaky jiných onemocnění a diagnóza se pak mnohem hůř stanovuje.

Hlavní výhodou amalgámových je jejich relativně nízká cena a vysoká odolnost. Díky rozpínavé vlastnosti rtuti také tento typ plomb lépe utěsní díru v zubu, a zamezí, aby trhlinou mezi zubem a plombou do zubu vnikaly kazutvorné bakterie či zbytky jídla. Kromě potenciální toxicity amalgámových plomb patří mezi jejich velké nevýhody jejich neestetičnost. Tmavé výplně jsou v úsměvu už z dálky viditelné. Případná koroze amalgámu může navíc zabarvit i samotné zuby. Další velkou nevýhodou je i to, že při spravování zubů pomocí amalgámových plomb musí být odstraněna i zdravá část zubu, aby mohla být plomba správně uchycena. Zubní lékaři mají však většinou tento druh zubních výplní v oblibě proto, že není moc náročný na techniku provedení.

Výhody a nevýhody bílých plomb

Alternativou amalgámových plomb jsou takzvané bílé plomby. Ty jsou obvykle vyráběny z fotokompozitní pryskyřice, skloionomerního cementu nebo keramiky, což jsou pro naše tělo mnohem přirozenější materiály než amalgám. Jejich velkou výhodou je také jejich barva – mohou být vyrobeny v téměř identickém odstínu, jakou má pacientova zubní sklovina. Při jejich aplikaci taktéž není nutné odstraňovat nepoškozenou část zubu, jako je tomu u amalgámových výplní. Nevýhodou je jejich vyšší cena oproti amalgámu. Navíc pořád jde o materiál, který není našemu tělu vlastní, a tudíž jej nemusí přijmout. Ideální by proto bylo nemít plomby žádné. Kromě řádné zubní hygieny je podle holistických přístupů k léčení za problémy v ústní dutině zodpovědný i náš psychický stav.

Co mají společného problémy se zuby a psychosomatika?

Podle holistické medicíny jsou různé oblasti v našem životě úzce spojeny s jednotlivými zuby a jejich nerovnováha se může projevit právě prostřednictvím kazů a jiných problémů se zuby. Řezáky kupříkladu symbolizují vaši rozhodnost a asertivitu. Znázorňují i vztahy k rodičům a mezera mezi nimi může znamenat trhlinu ve vašem vztahu, která vás provází už od dětství. Ve špičácích se pak promítá vaše vitalita a schopnost se prosadit.

Stoličky znázorňují vaše místo v životě a skrývá se v nich taktéž životní paměť a hromadí se v nich i případná psychická zranění. To je také jeden z důvodů, proč stoličky napadeny kazem ze všech zubů většinou jako první. Zuby moudrosti jsou úzce spojeny se srdeční oblastí. Prořezávají se až během naší dospělosti a ovlivňují náš seberozvoj a také to, jakým způsobem se rozhodneme žít svůj život.

Nemoci, které postihují více zubů najednou, mohou být propojeny taktéž s více našimi životními oblastmi. V paradentóze se může odrážet nízké sebevědomí či neochotu se přes něco přenést. Odkazuje na dlouhodobé odkládání problémů a ustrnutí v osobní vývoji. Zubní kámen může pokrývat zuby těch, kteří se špatně přizpůsobují, stojí si jen za svým a nejsou schopni vyposlechnout ani přijmout názor někoho jiného. Agrese se může projektovat prostřednictvím zánětů v kořenových váčcích, kde se hromadí, pokud ji nejsme schopni jinak vyjádřit. Nezvládnutá agrese a výbuch kvůli každé drobnosti pak naopak může spustit krvácení z dásní.

autor: Jana Konečná

biooo logo