Máte dotaz týkající se Vašeho zdraví, léků či kosmetiky? Zeptejte se nás zde.

Význam koenzymu Q10 pro lidský organismus

Koenzym Q10, ubichinon, je znám už poměrně dlouho. Poprvé byl izolován z hovězího srdce v USA v roce 1957. Jeho chemická struktura (2,3-dimethoxy-5-methyl-6-dekaprenyl-1,4-bezochinon) byla objevena o rok později a za objasnění jeho funkce obdržel v sedmdesátých letech prof. Peter Mitchell Nobelovu cenu.

Jedná se o liposolubilní látku, přítomnou v každé buňce těla. Obsah Q10 v jednotlivých tkáních se významně liší dle intenzity jejich metabolizmu. Například v buňkách myokardu je obsah této látky až desetkrát vyšší, než jsou průměrné hodnoty v ostatních buněčných strukturách. Nejvyšší koncentrace Q10 jsou tedy v srdci, játrech, ledvinách a svalech.

Potřebu koenzymu Q10 lidský organismus pokrývá z části stravou (maso a mořské produkty, ořechy, celozrnné potraviny), stěžejní je ovšem vlastní syntéza, která ale s věkem klesá. V orgánech tak dochází k snížení tkáňové koncentrace Q10. Ve 40 letech srdce obsahuje o cca 30 % méně Q 10 než srdce 20letého jedince.

Funkce koenzymu Q10 v lidském těle

Buňka

Koenzym Q10 je jednou z nejdůležitějších látek vyskytujících se v živočišných buňkách. V organismu má dvě důležité funkce. Q 10 je součástí respiračního řetězce na vnitřní mitochondriální membráně, kde se účastní přeměny energie ze stravy na základní energetickou jednotku našeho organismu: ATP (adenosintrifosfát). Je také silný antioxidant, který efektivně likviduje škodlivé volné radikály.

Vstřebavání (farmakokinetika) koenzymu Q10

Po podání 100 mg Q10 dosáhne jeho hladina maxima asi za 5 - 10 hodin. To ukazuje na pomalou absorbci ze zažívacího traktu, která je pravděpodobně způsobena velkou molekulární váhou a malou rozpustností ve vodě. Po 4 dnech podávání preparátu je dosaženo přibližně 90% stabilní koncentrace. Perorálně podaný Q10 má nízkou plazmatickou clearance, proto má i relativně dlouhý plazmatický poločas vylučování (v průměru asi 34 hodin). Větší část absorbovaného Q10 se dostává do jater, kde se stává součástí VLDL lipoproteinu. Největší koncentraci takto fixovaného Q10 nacházíme na určitých specifických místech (nadledvinky, slezina, plíce, ledviny a myokard). Exkrece Q10 se děje hlavně cestou žluče - při jeho dlouhodobém perorálním podávání je přes 60 % Q10 vyloučeno stolicí.

Koenzym Q10 je velmi dobře snášen a z klinických studií nevyplynuly žádné významné vedlejší účinky, kromě zažívacích obtíží (nevolnost, průjem, ztráta chuti k jídlu, pálení žáhy a tlaky v podbřišku), které se objevují u asi 1 % osob po dlouhodobém podávání vysokých dávek. Předávkování Q10 nehrozí, neboť tělo si samo reguluje svou potřebu. Q10 není návykový a exogenně podaný neovlivňuje vlastní syntézu organismu.

Koenzym Q10 a kardiovaskulární choroby

Myokard je na ztrátu Q 10 obzvlášť citlivý. Výsledky švédské studie Kisel – 10 zveřejněné v roce 2013 v časopise International Journal of Cardiology ukázaly, že denní suplementace Q 10 společně se selenem může snížit riziko kardiovaskulárního úmrtí o 54 % a významně zlepšit výkon srdce. Selen je v lidském organismu nezbytnou složkou různých proteinů (tzv. selenoproteinů), které hrají klíčovou roli v ochraně před oxidačním stresem, který zřejmě souvisí s mnoha typy kardiovaskulárních onemocnění. Selen navíc pracuje synergicky s Q 10, který rovněž chrání buňky a tkáně před oxidačním poškozením. Q 10 v srdci pohání energetický obrat, který se děje v mitochondriích všech buněk a na kterém je srdce mimořádně závislé.

To se potvrdilo i ve studii Q-Symbio, jejíž výsledky publikované v roce 2014 v Journal of the American College of Cardiology ukázaly, že suplementace Q 10 zvyšuje šance na přežití pacientů s chronickým srdečním selháváním. Po dvou letech bylo ve skupině užívající Q 10 (3x denně 100 mg) v porovnání s placebo skupinou o 43 % méně kardiovaskulárních úmrtí. Kromě toho v suplementované skupině významně klesl počet hospitalizací a komplikací souvisejících se srdcem zde bylo o 43 % méně. Vedoucí výzkumník a kardiolog Svend Aage Mortensen na základě výsledků vyvozuje, že Q 10 může hrát důležitou roli jako pomocná látka při konvenční léčbě srdečního selhávání.

Více o studii vlivu koenzymu Q10 se dozvíte na webu Q-Symbio

Kdy je vhodné koenzym Q10 užívat

Suplementace Q10 se doporučuje zejména u výše zmíněných kardiovaskulárních chorob, dále u neurodegenerativních chorob, parodontózy, při boji se středně zvýšeným krevním tlakem, rakovinou nebo zvýšenou únavou. Také se osvědčil při chronickém únavovém syndromu, stimulaci imunitního systému u pacientů s virovými chorobami (AIDS), zpomaluje procesy stárnutí, v některých případech ovlivňuje příznivě také mužskou neplodnost. Účinku na stabilizaci buněčných membrán se využívá především v pleťové kosmetice při boji s vráskami.

Dalším důvodem pro užívání koenzymu Q10 je podávaní statinů. Tyto léky, užívané při léčbě hypercholesterolemie, blokují mevalonátovou cestu syntézy nejen cholesterolu, ale také Q10. Tak může být snížena potřebná saturace ubichinonem nejen myokardu, ale i ostatních tkání. Q 10 je také jako silný antioxidant důležitý při ochraně LDL cholesterolu před oxidací, která zesiluje jeho agresivní chování vůči arteriální výstelce – což je jednou z příčin vzniku arteriosklerózy.


Suplementace Q10 se doporučuje zejména při prevenci či léčbě kardiovaskulárních a neurodegenerativních chorob, parodontózy, při středně zvýšeném tlaku, zvýšené únavě či únavovém syndromu. Q10 zpomaluje procesy stárnutí a může přispět i k prevenci mužské neplodnosti.

Vliv koenzymu Q10 na léky

Studie zabývající se podezřením na zvýšené riziko krvácení při současném podávání Q10 společně s Warfarinem toto nebezpečí nepotvrdily.

Zdroje koenzymu Q10 pro výrobu doplňků stravy

Původní způsob extrakce účinných dávek z hovězích srdcí za astronomickou cenu pro výrobu doplňků stravy nebyla prakticky myslitelná. Později se objevily možnosti semisyntetické výroby z rostlinných zdrojů, které se jevily cenově dostupné, tyto látky však měly nedostatečnou účinnost. Jako jediná úspěšná cesta se ukázala možnost využití zvláštního druhu kvasnic, které skutečně produkují čistý, plně aktivní koenzym Q10.

Koenzym Q10 Pharma Nord

Rozdíl spočívá v prostorovém rozložení molekuly. Obě druhy přípravků mají sice stejné šestiboké tyrosinové jádro, ale desetičlenný postranní uhlovodíkový řetězec je u plně účinné formy napřímený (= trans forma), kdežto neúčinná cis forma má postranní řetězec zalomený.

Chcete-li se dozvědět více o této skvělé látce, objednejte si zdarma knihu „Q10 – pro lepší zdraví a dlouhý život“ na www.zdraviaveda.cz.

MUDr. Josef Mainz, CSc.