Máte dotaz týkající se Vašeho zdraví, léků či kosmetiky? Zeptejte se nás zde.
BLOG | leky-poradna.cz

Problémy spojené s užíváním antibiotik

užívání antibiotik

S antibiotiky se v dnešní době setkal snad každý. A většina z nás asi tuší, že se jedná o skupinu léčiv, které se používají k léčbě různých infekcí. Představme si ale tuto skupinu látek trochu přesněji.

Pojem antibiotika se vžil jako označení pro poměrně širokou skupinu antibakteriálních látek, tedy látek, které jsou schopny zničit původce onemocnění nebo alespoň omezit jeho růst a pokud možno přitom nepoškodit hostitelský organismus. Můžeme je rozdělit do několika skupin podle různých kritérií, kterými jsou například chemická struktura, mechanismus účinku, tedy, na jaké úrovni dokáže ovlivnit bakteriální buňku, spektrum účinnosti, tedy na jakou skupinu bakteriálních druhů, rodů apod. látka účinkuje atd.

Nesprávné užívání antibiotik a vznik antibiotické rezistence

Antibiotika jsou asi nejvýznamnějším objevem v celé historii medicíny. Jsou ale zneužívána. Bohužel doplácejí na dnešní přemrštěnou důvěru v léky jako prostředky na každou nemoc. Důsledkem této důvěry je nejzávažnější problém antibiotik a tím je rezistence. Rezistenci si lze představit jako necitlivost bakterií vůči léčivu s antibakteriálními účinky. Na jejím rozvoji se významnou měrou podílí nesprávné užívání antibiotik. Přispívá k tomu zejména:

  • předávkování – v rozvinutých zemích jsou antibiotika většinou předepisována velmi často a používají se nerozumně, v některých zemích jsou dokonce k dostání bez předpisu,
  • chybné používání – asi 50 % všech předpisů je vzhledem k volbě antibiotika chybných, volba antibiotika často probíhá na základě zkušeností, což však někdy vede ke „zkoušení“, neúčinné antibiotikum se nahradí jiným a tím se zvyšuje pravděpodobnost rozvoje rezistence,
  • poddávkování – nabízí bakteriím perfektní podmínky k přizpůsobení a vybudování rezistence.

V podstatě každý, kdo antibiotika užívá, přispívá potenciálně do fondu rezistentních bakterií v prostředí. Ten, kdo navíc nedbá rad lékaře, problém rezistence ještě zhoršuje. Rezistenci je nutno brát jako přirozený důsledek používání antibiotik. S rozvojem rezistence hrozí, že v budoucnu bude stále obtížnější léčit dnes lehce zvládnutelné infekce. S tím také souvisí i stoupající náklady na léčbu.

Tyto hrozby jsou důvodem mnoha snah o řešení tohoto celosvětového problému. Zejména se pozornost upíná k lékařům, kteří mohou předepisováním vhodných antibiotik ovlivnit výsledek léčby a také potlačit rozvoj rezistence. K dalším možným řešením patří výzkum nových léčiv. A v neposlední řadě mají napomoci zlepšit situaci i různé vzdělávací aktivity zaměřené jak na širokou veřejnost, tak na odborníky.

Jak správně užívat antibiotika

Pro zmírnění rizik, která s sebou přináší užívání antibiotik, platí několik zásad pro správné použití antibiotik. Tyto zásady mají za cíl bojovat, kromě jiného, i proti antibiotické rezistenci. K hlavním zásadám patří:

  • Nevynechávat dávky a užívat svůj přípravek tak, jak je předepsáno. Antibiotika jsou nejúčinnější pouze v tom případě, že budou užívána pravidelně dle rozpisu zdravotnického pracovníka.
  • Užívat antibiotika po celou dobu stanovenou zdravotnickým pracovníkem. Je důležité využívat celé balení léčivého přípravku. Pokud se léčba zastaví příliš brzy, nemusí léčivo zničit všechny bakterie. To znamená, že se nemoc může znovu objevit a zbývající bakterie mohou získat rezistenci vůči užívaným antibiotikům.
  • Nesnažit se „ušetřit si“ antibiotika. Léčivo je určeno pro konkrétní infekci, konkrétní osobu a konkrétní dobu užívání.
  • Neužívat zbytky léčivého přípravku. Špatné léčivo může zpomalit vhodnou léčbu a infekce se může naopak zhoršit.
  • Neužívat antibiotika předepsaná pro jiné osoby. Nemusejí být vhodná pro dané onemocnění, mohou oddálit správnou léčbu a mohou zdravotní stav zhoršit. Pouze zdravotnický pracovník může určit správnou léčbu infekce.
  • Obrátit se na zdravotnického pracovníka a ptát se v případě pochybností, zda je použití antibiotik vhodné nebo jak jej užívat. K tomuto nemusí být využíván pouze lékař, ale lze využít nejlépe dostupné místo zdravotní péče.

Doufejme, že snahy o řešení tohoto problému budou úspěšné a že přispějí k tomu, aby se situace kolem antibiotik zlepšila a doufejme, že se nebudeme muset jednou bát dnes běžných bakteriálních infekcí, na které máme zatím úspěšnou zbraň v podobě antibiotik.


autor: Mgr. Petra Boukalová